En vattenspegel är bra för den biologiska mångfalden.